100 trường hàng đầu thế giới 2011

Du học Mỹ: Hãy cùng xem bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2011 của Newsweek nhé!

Đại học Harvard của Mỹ lần thứ 10 liên tiếp dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Tiếp theo là Đại học Yale, Học viện Kỹ thuật Massachusetts, Đại học Cambridge…

Nét mới của bảng xếp hạng này là chú trọng nhiều hơn vào tính chất toàn cầu của các trường. Bởi, các trường đại học trên thế giới ngày càng có ý thức trong việc hòa nhập vào môi trường toàn cầu hóa.

Các trường thu hút sinh viên đại diện cho những nền văn hóa khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, gửi sinh viên của mình tới các trường đại học ở nước ngoài để trang bị cho sinh viên một nghề đa năng. Đồng thời, mở các khóa học để đáp ứng những đòi hỏi của một thế giới phụ thuộc lẫn nhau.

Các trường còn xây dựng các chương trình nghiên cứu hợp tác nhằm hướng tới lợi ích chung.

Đại học Harvard của Mỹ lần thứ 10 liên tiếp dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Trong top 10 vẫn là các gương mặt quen thuộc như Đại học Yale, Học viện Kỹ thuật Massachusetts, Đại học Cambridge…

Newsweek đánh giá các trường dựa trên một số tiêu chí xếp hạng phổ biến của Đại học Giao thông và Cục Khảo sát Giáo dục London.

50% kết quả được dựa trên ba tiêu chí: Số lượng các nhà nghiên cứu cao cấp trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, số lượng bài viết xuất bản trên tạp chí Khoa học và Tự nhiên và số bài viết được xếp hạng theo chỉ số Khoa học xã hội và Nhân văn

40% dựa theo các tiêu chí: Phần trăm các khoa quốc tế và sinh viên quốc tế, sự đánh giá của các thành viên trong khoa và tỉ lệ khoa trên sinh viên.

10% còn lại là số lượng đầu sách trong thư viện.

Danh sách 100 trường đại học hàng đầu

1. Harvard University

2. Stanford University

3. Yale University

4. California Institute of Technology

5. University of California at Berkeley

6. University of Cambridge

7. Massachusetts Institute Technology

8. Oxford University

9. University of California at San Francisco

10. Columbia University

11. University of Michigan at Ann Arbor

12. University of California at Los Angeles

13. University of Pennsylvania

14. Duke University

15. Princeton Universitty

16. Tokyo University

17. Imperial College London

18. University of Toronto

19. Cornell University

20. University of Chicago

21. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

22. University of Washington at Seattle

23. University of California at San Diego

24. Johns Hopkins University

25. University College London

26. Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne

27. University Texas at Austin

28. University of Wisconsin at Madison

29. Kyoto University

30. University of Minnesota Twin Cities

31. University of British Columbia

32. University of Geneva

33. Washington University in St. Louis

34. London School of Economics

35. Northwestern University

36. National University of Singapore

37. University of Pittsburgh

38. Australian National University

39. New York University

40. Pennsylvania State University

41. University of North Carolina at Chapel Hill

42. McGill University

43. Ecole Polytechnique

44. University of Basel

45. University of Maryland

46. University of Zurich

47. University of Edinburgh

48. University of Illinois at Urbana Champaign

49. University of Bristol

50. University of Sydney

51. University of Colorado at Boulder

52. Utrecht University

53. University of Melbourne

54. University of Southern California

55. University of Alberta

56. Brown University

57. Osaka University

58. University of Manchester

59. University of California at Santa Barbara

60. Hong Kong University of Science and Technology

61. Wageningen University

62. Michigan State University

63. University of Munich

64. University of New South Wales

65. Boston University

66. Vanderbilt University

67. University of Rochester

68. Tohoku University

69. University of Hong Kong

70. University of Sheffield

71. Nanyang Technological University

72. University of Vienna

73. Monash University

74. University of Nottingham

75. Carnegie Mellon University

76. Lund University

77. Texas A&M University

78. University of Western Australia

79. Ecole Normale Super Paris

80. University of Virginia

81. Technical University of Munich

82. Hebrew University of Jerusalem

83. Leiden University

84. University of Waterloo

85. King”s College London

86. Purdue University

87. University of Birmingham

88. Uppsala University

89. University of Amsterdam

90. University of Heidelberg

91. University of Queensland

92. University of Leuven

93. Emory University

94. Nagoya University

95. Case Western Reserve University

96. Chinese University of Hong Kong

97. University of Newcastle

98. Innsbruck University

99. University of Massachusetts at Amherst

100. Sussex University

Theo: Kenh14