13 ngành học dự báo khó khăn ở Mỹ

Bạn dự định du học Mỹ và đang phân vân lựa chọn ngành học cho mình? Theo nghiên cứu của ĐH Georgetown và dữ liệu của Cục Thống kê lao động, tờ The Daily Beast đã công bố danh sách 13 ngành học ít mang tính hữu ích nhất nước Mỹ. Hãy cùng xem để có lựa chọn phù hợp nhé!

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp

Thu nhập của SV có kinh nghiệm

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020

 

1. Mỹ thuật

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 12,6%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 7,3%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm (khoảng 625 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm (khoảng 937 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 5%

Ngành nghề liên quan: Mỹ thuật và thủ công

 

2. Nhà hát và kịch nghệ

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 7,8%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 8,8%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 26.000 USD/năm (khoảng 542 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm (khoảng 937 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 4%

Ngành nghề liên quan: Diễn viên

 

3. Điện ảnh, video, nhiếp ảnh

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 12,9%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 6,7%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm (khoảng 625 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 041 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 9%

Ngành nghề liên quan: Nhiếp ảnh gia, biên tập video và phim

 

4. Thiết kế đồ họa và Nghệ thuật thương mại

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 11,8%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 7,5%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm (khoảng 666 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 49.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 021 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 13%

Ngành nghề liên quan: Thiết kế đồ họa

 

5. Kiến trúc sư

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 13,9%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 9,2%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 36.000 USD/năm (khoảng 750 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 333 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 24%

Ngành nghề liên quan: Kiến trúc sư

 

6. Tôn giáo và Triết học

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 10,8%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 6,8%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm (khoảng 625 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 48.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 17%

Ngành nghề liên quan: Giảng viên

 

7. Tiếng Anh và Văn học Anh

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 9,2%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 6,2%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm (khoảng 666 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 52.000 USDnăm (khoảng 1 tỷ 083 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 6%

Ngành nghề liên quan: Nhà văn

 

8. Báo chí

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 7,7%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 6%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm (khoảng 666 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 58.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 208 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: – 6%

Ngành nghề liên quan: Phóng viên, người phân tích tin tức

 

9. Nhân loại học và Khảo cổ học

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 10,5%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 6,2%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 28.000 USD/năm (khoảng 583 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 47.000 USD/năm (khoảng 979 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 21%

Ngành nghề liên quan: Nhà nhân loại học, nhà khảo cổ học

 

10. Quản lý khách sạn

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 9,1%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 5,7%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm (khoảng 666 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 53.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 104 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 8%

Ngành nghề liên quan: Quản lý phòng

 

11. Âm nhạc

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 9,2%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 4,5%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 30.000 USD/năm (khoảng 625 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 45.000 USD/năm (khoảng 937 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 10%

Ngành nghề liên quan: Nhạc sĩ, ca sĩ

12. Lịch sử

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 10,2%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 5,8%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm (khoảng 666 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 54.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 125 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 18%

Ngành nghề liên quan: Lịch sử gia

 

13. Khoa học chính trị và Chính phủ

Tỷ lệ việc làm của SV mới tốt nghiệp: 9,1%

Tỷ lệ việc làm của SV có kinh nghiệm: 6%

Thu nhập của SV mới tốt nghiệp: 35.000 USD/năm (khoảng 729 triệu VNĐ)

Thu nhập của SV có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ 354 triệu VNĐ)

Tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2010 tới năm 2020: 8%

Ngành nghề liên quan: Nhà khoa học chính trị

Theo: Vietnamnet