Bắt một Tổng quan của trường Đại học New York

Đại học Rochester

Điều

Robin não

New York như trong thành phố và ngay cả những nhà nước là nơi để được, đi một câu nói nổi tiếng, cùng là trường hợp với những nơi như London và Tokyo. Những tuyên bố trên giữ mặt bằng về cơ sở vật chất, phương tiện truyền thông chú ý và mọi khía cạnh có ý nghĩa toàn cầu khác. Nhưng trong khi nói chuyện về các học viện giáo dục, có một twist. Một số nơi không phải là quá nổi tiếng thường được coi là một thiên đường cho tất cả học sinh tham vọng và học được. Tuy nhiên, có một cái gì đó về New York mà làm cho nó một nơi mà một số các trường tốt nhất, cao đẳng và đại học lớp.

Một số trường đại học tốt nhất và hệ thống trường đại học ở bang New York như followsColumbia Đại học ở New York Thành phố New York Đại học New York và thậm chí cả các địa điểm khác trên toàn hệ thống Hoa Kỳ CUNY Đại học Cornell ở New York City IthacaUniversity của Rochester ở Rochester Rochester Institute of Technology Rochester

Theo dự kiến, hầu hết các trường được xếp hạng hàng đầu, trường cao đẳng và trường đại học trong tiểu bang (New York) được cung cấp chỗ ở trong thành phố New York. Ngay cả trong cuộc đua của số lượng tuyển sinh, New York City thắng bằng lãi đập mạnh, chặt chẽ theo sau là các thành phố khác. Khác với thành phố New York, thành phố khác có chứa một số các trường đại học và cao đẳng tốt nhất là Syracuse, Rochester, Albany, Ithaca, Buffalo và Geneva.

làm nổi bật các trường cao đẳng hàng đầu như mỗi thành phố (không bao gồm thành phố New York), một số được đề cập dưới đây: Syracuse – Syracuse UniversityRochester – Đại học của RochesterAlbany – Đại học tại AlbanyIthaca – Cornell UniversityBuffalo Buffalo State CollegeGeneva – Hobart William Smith

Bắt một tổng quan về các trường đại học và cao đẳng của New York là dễ dàng theo cách này.

Ngoài các nguyên tắc thông thường của việc học, trường cao đẳng cộng đồng, trường cao đẳng điều dưỡng và nghệ thuật và tổ chức thiết kế ở đây rất phổ biến. Trường cao đẳng tư nhân thực hiện một tuyên bố mạnh mẽ về giảng viên, tuyển sinh và thậm chí còn phổ biến. Ngay cả khái niệm về trường đại học trực tuyến đã thực hiện một splash do sự hiện diện của lực lượng lao động có tay nghề cao nhiều hơn so với mong muốn cố gắng thêm các khóa học giáo dục, xác nhận và đào tạo.

Tất cả trong tất cả, không có bất kỳ nghi ngờ rằng New York đã thực hiện một sự hiện diện của đập mạnh trên bản đồ quốc tế của giáo dục.