Các trường đại học số 1 tại Mỹ

Du học Mỹ: Bảng xếp hạng các Đại học tốt nhất nước Mỹ được tạp chí uy tín U.S. News & World Report công bố vị trí đầu bảng thuộc về Đại học Princeton và Havard.

Ngoài hai vị trí đầu bảng là ĐH Princeton và Havard, ĐH Yale xếp hạng 3 trong khi Columbia University giành hạng 4. Cùng xếp hạng 5 là một loạt các trường Học viện Công nghệ California, Học viện Công nghệ Massachusetts, ĐH Stanford University, ĐH Chicago và ĐH Pennsylvania.

Năm nay, hai trường Đại học Princeton và Harvard tiếp tục chia sẻ vị trí cao nhất của bảng xếp hạng do các chuyên gia giáo dục uy tín dựa trên nhiều số liệu và bộ tiêu chí đánh giá khoa học.

Cùng với bảng xếp hạng là các thông số cụ thể về trường, chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng SV năm học 2011-2012 và chi phí, học phí dự tính cho 1 năm học. Ví dụ như để vào học tại trường Havard bạn sẽ phải trả học phí là 40.500 đô la, có 5.310 chỉ tiêu cho các ngành cho năm học tới. Tại ĐH Yale là 40.500 đô la, có 5.310 chỉ tiêu.

Theo: Hoahoctro