Chương trình nhà Lãnh Đạo Trẻ dành cho khu vực Đông Nam Á

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình nhà Lãnh Đạo Trẻ dành cho khu vực Đông Nam Á, 2012, Mỹ để nâng cao sự trao đổi và sự hiểu biết chung giữa Mỹ và các nước đa sắc tộc, tôn giáo khác, đặc biệt là giới trẻ.

Quốc gia: Mỹ

Ngành: Kinh doanh và quản lý

-Chuyên ngành: Quản lý

Bậc học: Khóa đào tạo, huấn luyện, Trao đổi Sinh Viên

Nội dung chương trình: Đạo đức, khả năng lãnh đạo, sự đa dạng và cam kết cộng đồng.

Tài trợ: Phòng nội vụ giáo dục và văn hóa (ECA)

Chương trình đào tạo dành cho các nước sau: Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam.

Mô tả chương trình:

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao sự trao đổi và sự hiểu biết chung giữa Mỹ và các nước đa sắc tộc, tôn giáo khác, đặc biệt là giới trẻ. Ứng viên nên đề xuất 1 kế hoạch chi tiết để tuyển dụng và lựa chọn 1 cách cạnh tranh khoảng 24-27 thanh thiếu niên và 4-5 người trưởng thành từ khu tự trị hồi giáo Mindanao (ARMM) và các khu vực lân cận để tham gia chương trình. Cả đội ngũ người lớn và thanh thiếu niên phải thể hiện được sự đa dạng của khu vực bản địa.

Yêu cầu: Tất cả 10 nước trong khu vực Đông Nam Á được kể trên đều có thể đăng ký cho chương trình.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 8 tháng 5 năm 2012

Phương thức: Điện tử : http://www.grants.gov

Thêm Thông tin: http://exchanges.state.gov/media/pdfs/rfgps/seaylp-philippines-rfgp-formatted.pdf

Theo: Scholarship Planet