Cuộc sống sinh viên tại Đại học Massachusetts ở Amherst

Đại học Massachusetts

Điều

Andrew Nadeau

đăng ký tổ chức sinh viên

để bắt đầu một Tổ chức cho sinh viên đăng ký, người ta cần một nhóm ít nhất tám sinh viên quan tâm. Sau đó, họ kiến ​​nghị các SGA công nhận. Hầu hết các RSOs được tài trợ từ lệ phí hoạt động mà tất cả sinh viên phải trả. Trong những năm gần đây, lệ phí đã được khoảng 81 $ . Mỗi học kỳ, các kiến ​​RSOs SGA, và các RSOs đã không phải là thành viên đủ được coi là không hoạt động và không nhận được tài trợ. Câu lạc bộ thể thao được coi RSOs bởi UMass Amherst

Gần đây, vào ngày 6 tháng 5 năm 2008, Trung tâm Phát triển Sinh viên tại UMass tổ chức Sammies cho lần thứ hai. Sammies là trao giải thưởng hiển thị được thiết kế để cho phép các Tổ chức Sinh viên đăng ký cho giải thưởng RSOs khác. Hơn 50 giải thưởng khác nhau đã được trình bày với các nhà lãnh đạo sinh viên trong hơn hai mươi loại khác nhau.

Sinh viên Chính phủ Chính phủ Hội Sinh viên (SGA) là học sinh cơ quan của Chính phủ đại học tại UMass Amherst. Nó cung cấp tài trợ cho các tổ chức sinh viên đăng ký nhiều (RSOs) và các cơ quan, một số trong đó bao gồm sinh viên Dịch vụ pháp lý Văn phòng (SLSO) và Trung tâm Sinh viên Nghiên cứu giáo dục và vận động (SCERA). Hiệp hội Sinh viên Chính phủ cũng sẽ làm cho các khuyến nghị về chính sách hành chính và họ cũng ủng hộ cho sinh viên đại học để quản lý hành chính, không tổ chức sinh viên, và chính quyền địa phương và tiểu bang.

Hội Sinh viên Chính phủ tại UMass Amherst có 3 khác nhau ngành: Nội các Chủ tịch và điều hành, sinh viên Đại học Thượng viện, và Tư pháp Sinh viên

Marching Band

Trong tất cả các New England, UMass có một trong những ban nhạc diễu hành lớn nhất. Có hành quân ban nhạc đã có hơn 360 thành viên và họ thường xuyên chơi tại UMass trò chơi bóng đá. Trong năm 1998, dưới sự lãnh đạo từ Khu George N., ban nhạc đã giành Cúp Sudler xuất sắc

Fraternities.

Và Sororities

Có 4 Hội đồng tổ chức các huynh đoàn và sororities của trường Đại học Massachusetts Amherst. Những 4 Hội đồng là IFC, NPC, NPHC, và MGC. Nhiều người tổ chức cuộc sống của Hy Lạp đã có nhà ở sinh viên sống trên đường Bắc Pleasant, nhưng Alpha Tàu Gamma, người sở hữu tài sản tại thời điểm đó, đã không gia hạn hợp đồng cho thuê. Những ngôi nhà trên đường phố mà đã được biết đến tại UMass như Frat hàng, nhưng hầu hết các nhà mã. Vùng đất này sau đó đã được bán cho UMass. Hiện nay frats và sororities vẫn còn sống “Row Frat” tại UMass Tàu Sigma Delta, Alpha Kappa Alpha, Pi Kappa Alpha, Gamma iota Upsilon, Phi Sigma Kappa, và Theta Chi. Ngoài ra còn có các khu vực khác xung quanh UMass nơi khác Frat và sorority nhà nằm. Có một số Frat, sororities và các tổ chức không sống trong nhà cuộc sống Hy Lạp bao gồm Pi Kappa Phi, Alpha Epsilon Phi, và NPHC, và huynh đoàn MGC và sororities. Cuộc sống cộng đồng Hy Lạp tại UMass có rất nhiều truyền thống hàng năm. Một số người trong số họ bao gồm UDance, tiếp sức cho cuộc sống, và Tuần Hy Lạp xảy ra mỗi năm.

tù nhân hàng ngày

tờ báo đại học của Đại học Massachusetts Amherst được gọi là tù nhân hàng ngày . Tù nhân hàng ngày là một tờ báo sinh viên hoạt động và nó được công bố từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khi trường Đại học của Massachusetts trong phiên. Tù nhân hàng ngày được độc lập tài trợ, có nghĩa là nó hoạt động từ doanh thu quảng cáo. Giấy này được thành lập vào năm 1890, và nó bắt đầu như một bài báo gọi là Aggie cuộc sống. Năm 1901, nó đã trở thành các tín hiệu trường Cao đẳng, và sau đó năm 1914, nó đã trở thành tù nhân tuần. Năm 1956 nó được gọi là tù nhân Tri-Weekly. Từ năm 1967 nó đã được xuất bản hàng ngày và được gọi là tù nhân hàng ngày.