Điều kiện cần thiết để xin visa du học Mỹ

visa du học MỹDu học Mỹ: Tôi nghe nói xin visa du học Mỹ rất khó, điều này có đúng không? Xin cho biết tôi nên chuẩn bị những gì để có thể lấy được visa Mỹ?

 Trả lời: Có ba yêu cầu cơ bản học sinh/sinh viên phải đáp ứng khi xin visa du học Mỹ, đó là:

1. Bạn phải là học sinh/sinh viên nghiêm túc với mục đích đi du học thực sự: Bạn nộp đơn xin visa du học nên mục đích vào Mỹ của bạn phải là để học. Viên chức lãnh sự sẽ cho rằng bạn phải có khả năng trả lời những câu hỏi cơ bản về trường mà bạn sẽ theo học, những khoá học mà bạn dự định học cũng như kế hoạch khi trở về Việt Nam, vì sao bạn quyết định chọn trường đó, v.v.

2. Bạn phải có đủ nguồn tài chính: Bạn phải cho viên chức Lãnh sự thấy bạn có đủ nguồn tài chính hỗ trợ trong suốt thời gian bạn theo học ở Mỹ. Sau đây là một số ví dụ về giấy tờ tài chính có thể chấp nhận được: học bổng, thư hỗ trợ tài chính của trường bạn theo học, giấy tờ kinh doanh của gia đình, biên lai thuế hoặc giấy tờ nhà, đất. Thư xác nhận tiền gửi ngân hàng không được chấp nhận làm bằng chứng chứng minh nguồn tài chính.

3. Bạn phải trình bày được ý định quay trở về Việt Nam: Khi bạn nộp đơn xin visa du học, chúng tôi hiểu rằng bạn xin phép vào Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định đủ để hoàn thành khoá học. Sau khi hoàn thành khoá học bạn phải quay trở về Việt Nam.