Du học Mỹ: Chiếu khán nhập cảnh – VISA

du hoc myHồ sơ xin visa cho du học Mỹ :

Ngoại trừ công dân các nước Anh, Gia nã đại, Hòa lan và Pháp được nhập cảnh Mỹ không cần Visa. Tất cả công dân các nước khác phải có Visa mới được vào nước Mỹ. Trong hầu hết mọi trường hợp, bạn sẽ được cấp visa F, M, hay J nếu bạn xin visa ở Toà đại sứ hay Toà lãnh sự Mỹ ở nước bạn đang ở.

Bạn phải điền đơn xin visa và đính kèm cả 2 mẫu I-20 hoặc IAP-66 và sồ sơ giống như bạn đã cung cấp cho trường khi bạn xin nhập học . Toà lãnh sự có thể đòi hỏi bạn phải nộp thêm giấy tờ khác nữa.

Chiếu khán nhập cảnh được cấp với con số cả trăm cả ngàn cho du học sinh đến Mỹ từ tất cả mọi nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, đôi khi du học sinh cũng thường nghe tin đồn từ bạn bè hay gia đình rằng gần như không thể xin được F-1 visa từ Toà lãnh sự này hay Toà lãnh sự khác. Có thể điều mà du học sinh không nghe là chiếu khán nhập cảnh thường bị bát bỏ chỉ vì đơn xin chiếu khán đã được làm một cách cẩu thả hoặc không đúng. Trước khi nộp đơn xin chiếu khán, bạn cần phải biết về cách thức và điền đơn thật cẩn thận. Sau đây là một số điểm sẽ giúp bạn dể thành công hơn.

Nhân viên Toà lãnh sự theo một số tiêu chuẩn để thẩm định việc cấp chiếu khán cho bạn. Dưới đôi mắt của nhân viên lãnh sự, bạn là người có ý định đến định cư luôn tại nước Mỹ. Do đó bạn phải chứng minh cho nhân viên này là bạn chỉ xin đi du học ở nước Mỹ và sau khi thành tài sẽ trở về Việt nam để làm việc. Nếu bạn không thể chứng minh được điều quan trọng này, thì bạn sẽ bị từ chối chiếu khán nhập cảnh Mỹ. Bởi vì “có ý định” là một tình trạng của ý thức, do đó để chứng minh rằng bạn mong muốn trở về lại quê hương sau khi thành tài thật khó khăn cho một người sinh viên trẻ chưa có sự nghiệp hay gia sản gì ở nước nhà.

Hãy tỏ rằng bạn rất cương quyết về hoạch định chương trình học của bạn tại Mỹ. Chuẩn bị trả lời những câu hỏi như tại sao bạn chọn trường mà bạn muốn học, hoạch định của bạn về chương trình học vấn, hay việc làm nào sẽ giúp cho tương lai sự nghiệp của bạn sau khi trở về nước Việt nam. Giải thích rỏ ràng, nếu được hởi tại sao học ở Mỹ tốt hơn học ở Việt nam. Chuẩn bị để trình bày những sự kiện và bằng chứng bằng giấy tờ hơn là chỉ nói miệng suông về những nhu cầu hay đòi hỏi.