Du học Mỹ: Học bổng Allen And Nobuko Zecha tại Hawai‘i Pacific University

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng du học Allen And Nobuko Zecha tại đại học Hawai’i Pacific University dành cho các sinh viên quốc tế.

Ngành học: Sinh học biển, Hải dương học, Dự bị Y, và chương trình chuyển tiếp Kỹ thuật (3 năm tại Hawai’I Pacific University và 2 năm tại 1 trường chuyên về Kỹ thuật)

Bậc học: Đại học & Thạc sĩ

Trường đại học: Hawai‘i Pacific University

Đất nước: Mỹ

Đây là học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Miêu tả học bổng: Đây là chương trình học bổng của Hawai‘i Pacific University nhằm chuẩn bị cho sinh viên khả năng lãnh đạo trong cộng đồng và công việc. Với tiêu chí này, chúng tôi xây dựng 1 chương trình học bổng dành cho các sinh viên quốc tế xuất sắc trên thế giới – những người có tiềm năng lãnh đạo trong các mặt của cộng đồng

Yêu cầu:

Có điểm trung bình từ 3.75 và có điểm số nằm trong top 10% điểm cao của các bằng SAT, ACT, hoặc các bằng quốc tế khác tương đương; hoặc nằm trong top 3% tốt nghiệp cao điểm. Chuyên ngành chính là Sinh học biển , Hải dương học, Dự bị Y và chương trình chuyển tiếp Kỹ thuật.

Có thành tích học tập tốt, tham gia hoạt động cộng đồng cũng như có các thành tích về thể thao.

Chứng minh sự khó khăn về tài chính và yêu cầu nhà trường giúp đỡ

Đăng ký chương trình học toàn thời gian vào học kỳ mùa Thu hoặc Xuân

Trị giá học bổng: Lên đến $1,500

Đăng ký: Gửi đơn đăng ký cùng các giấy tờ liên quan đến địa chỉ sau:

Hawai’i Pacific University:

Scholarship Office

1164 Bishop Street, Suite 210E

Honolulu,HI96813

(808) 566-2430

Email: scholarship@hpu.edu

 Hạn chót: 9/04/2012

 Để biết thêm thông tin và tải về đơn đăng ký, xem tại đây

 

Theo: scholarship planet