Du học Mỹ : Học bổng quốc tế tại Đại học Northwestern Health Sciences

Học bổng du học Mỹ - Northwestern Health SciencesĐất nước: Mỹ

Trường học: Northwestern Health Sciences University

Bậc học: Đại học và Sau Đại học

Ngành học: Các ngành học được cung cấp bởi Northwestern Health Sciences University

Đối tượng đăng ký học bổng: Tất cả sinh viên trên toàn thế giới

Mô tả học bổng:

  • Hồ sơ đăng ký học bổng quốc tế được làm sẵn dành cho tất cả các sinh viên quốc tế là công dân của một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ và những người không đủ điều kiện nhận được các khoản vay từ liên bang .
  • Đối với sinh viên Canada: sinh viên nên nộp hồ sơ đăng ký  học bổng khi không nhận được gói hỗ trợ từ Canada trong năm 2011-2012. Chú ý: Học bổng quốc tế mỗi học kì luôn dành sẵn cho các sinh viên Canada có nguyện vọng đăng ký và được xác nhận ngân sách học tập có hạn. Các sinh viên Canada được nhận học bổng du học nhiều lần nếu đủ điều kiện.

Điều kiện:

  • Công dân (hoặc tương đương) của một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ:
  • Không đủ điều kiện để nhận được các khoản vay từ liên bang.
  • Đạt được GPA ít nhất 2.5 trong vòng 3 tháng học tập gần đây nhất tại tổ chức giáo dục vừa tốt nghiệp
  • Cam kết nhập học toàn thời gian

Cách thức đăng ký: Đường bưu điện.

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 30 tháng 11 năm 2011

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.nwhealth.edu/financial-aid/grants-scholarships/acupuncture-oriental-medicine/international/

Nguồn: ScholarshipPlanet.info