Du học Mỹ : Học bổng du học Fujitsu

Học bổng du học FujitsuDu học Mỹ – Thông tin chung về học bổng:

Công ty Fujitsu thành lập quỹ học bổng Fujitsu vào năm 1985 để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty. Mục đích chính của chương trình là cung cấp cơ hội cho công dân khu vực Châu Á- Thái Bình Dương được học tập và trải nghiệm nền văn hóa và môi trường kinh doanh quốc tế. Học bổng Fujitsu bao gồm 1 gói hỗ trợ tài chính toàn phần cho bậc sau đại học và huấn luyện quản lý đa văn hóa trong chương trình East-West Knowledge Leaders Program (EWKLP) tại JAIMS. Chương trình EWKLP có học kỳ kéo dài 3 tháng, được thiết kế kết hợp hài hòa nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Ứng viên sẽ được hoàn thiện kiến thức cũng như kỹ năng quản lý, và hình thành được sự tự tin cần thiết trong môi trường kinh doanh năng động

Đất nước: Mỹ

Bậc học: Sau đại học

Ngành học: Kinh doanh quốc tế đa văn hóa, quốc gia

Trường học: JAIMS – the Japan-America Institute of Management Science

Nhà tài trợ: Fujitsu

Yêu cầu đối với ứng viên:

  • Phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương theo chuẩn cử nhân 4 năm từ các đại học/ học viện được công nhận trong khu vực/ trong nước
  • Điểm GPA phải đạt tối thiểu 3.0 trở lên
  • Phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm (5 năm làm việc là một ưu thế khi xin học bổng) trong lĩnh vực có liên quan với ngành đăng ký học bổng tại thời điểm đăng ký
  • Điểm TOEFL tối thiểu 577/233/90 (paper/ computer/ Internet), TOEIC 750, IELTS 6.5 ( thời điểm lấy bằng trong khoảng thời gian từ tháng 12, năm 2009 đến tháng 11, năm 2011)

Các ứng viên sau đây được miễn nộp bằng chứng nhận trình độ tiếng anh:

  • Ứng viên có tiếng mẹ đẻ là tiếng anh hoặc đến từ 1 trong các nước: Mỹ, Úc, Anh, New Zealand, Canada, Singapore
  • Ứng viên có bằng cử nhân hoặc có bằng nâng cao từ trường đại học/ cao đẳng được công nhận ở: Mỹ, Úc, Anh, New Zealand, Canada, Singapore

Cách thức đăng ký: Qua đường bưu điện

Đối tượng đăng ký học bổng: Công dân của các nước Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore…

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 30, tháng 11, năm 2011

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.fujitsu.com/global/about/responsibility/community/scholarship/about/