Du học Mỹ : Học bổng du học Y học HHMI

Học bổng du học Mỹ HHMI Howard Hughes Medical InstituteDu học Mỹ – Thông tin chung về học bổng du học:

Viện Y khoa Howard Hughes (Howard Hughes Medical Institute) là một tổ chức nghiên cứu y tế, đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thúc đẩy các nghiên cứu khoa học và giáo dục tại Mỹ. Các nhà khoa học làm việc cho tổ chức y tế này đến từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời họ cũng có những khám phá quan trọng trong phát triển sức khoẻ con người và sự hiểu biết cơ bản của sinh học. Tổ chức y tế này cũng nhằm mục đích chuyển đổi những kiến thức khoa học hàn lâm thành những nỗ lực sáng tạo mang tính chất đa ngành, mà qua đó thể hiện được sự hứng thú khi nghiên cứu trong thực tế

Đất nước: Mỹ

Bậc học: Tiền Tiến Sỹ (Predoctoral)

Nhà tài trợ học bổng: Howard Hughes Medical Institute – HHMI

Ngành học: Y sinh học và các ngành khoa học khác có liên quan, bao gồm Vật Lý và Toán Học

Yêu cầu đối với ứng viên:

  • Ứng viên phải thể hiện những khả năng đặc biệt trong quá trình nghiên cứu
  • Ứng viên phải hiện đang trong năm thứ 2 hoặc 3 trong công việc nghiên cứu sau Đại học
  • Ứng viên hiện phải đang làm việc trong phòng thí nghiệm để hoàn thành luận văn nghiên cứu của họ
  • Không phải công dân Mỹ, không đang làm việc và sinh sống tại Mỹ

Giá trị học bổng:

Điều khoản thời gian học bổng đưa ra là 3 năm. Tuy nhiên, vào cuối mỗi năm, tổ chức tài trợ học bổng HHMI sẽ đánh giá chất lượng tiến độ và chất lượng luận án mà sinh viên đang tiến hành mà sẽ quyết định sẽ tiếp tục tài trợ vào năm tới. Tổ chức HHMI sẽ chi trả học phí và lệ phí nhập học cho ứng viên thành công (Trị giá $10,000)

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ nhận được khoản tiền là $30,000 cho công việc trợ giảng, và $3,000 tiền trợ cấp các khoản chi phí khác như bảo hiểm sức khoẻ, sách vở, đi lại, tham dự hội thảo quốc tế…

Đối tượng đăng ký học bổng: Tất cả sinh viên trên thế giới (Bao gồm Việt Nam)

Cách thức đăng ký học bổng: Trực tuyến

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 1, tháng 12, năm 2011

Nguồn : Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·