Du học Mỹ: Học bổng IDEX 2012 – 2013

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng du học IDEX 2012 – 2013 nghiên cứu về Doanh nghiệp xã hội dành cho Sinh viên Quốc tế.

Đất nước: Mỹ

Đối tượng: Tất cả các Sinh viên Quốc tế

Chuyên ngành: Kiến thức thị trường – Tầm nhìn chiến lược – Đổi mới Quản trị – Đánh giá tác động bền vững – Phân tích

Mức độ khóa học: Học bổng nghiên cứu

Nhà cung cấp học bổng: IDEX

Sơ lược về học bổng:

 • Chương trình học bổng IDEX cung cấp một khoản chi phí trong vòng 10 tháng trong lĩnh vực Doanh nghiệp xã hội bao gồm việc cung cấp kiến thức chuyên sâu về văn hóa và xã hội trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng được nhu cầu của học viên trong việc phát triển chuyên môn
 • Người nhận học bổng IDEX được đặt trong điều kiện làm việc với các nhà quản lí doanh nghiệp để xây dựng các bản kế hoạch chi tiết.
 • Ứng viên nhận được học bổng sẽ tập trung vào khoảng 5 lĩnh vực chuyên ngành như đã nêu ở trên.

Điều kiện tham gia:

 • Có bằng Đại học hoặc cao hơn (trước tháng 6 năm 2012).
 • Thể hiện được niềm đam mê và hiểu biết nhất định tới Doanh nghiệp xã hội
 • Thể hiện được khả năng lãnh đạo chuyên nghiệp và có kĩ năng logic
 • Có thành tích tốt về các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, phát triển, quan hệ Quốc tế, giáo dục hoặc các lĩnh vực khác.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao
 • Có kinh nghiệm du hành quốc tế, phát triển kinh nghiệm Quốc tế
 • Khả năng quản lí với ý tưởng sáng tạo cũng là một lợi thế

Các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ sung sau để nhận học bổng IDEX:

 • Khả năng quản lí hiệu quả
 • Tối thiểu 21 tuổi
 • Khả năng nói tiếng Anh lưu loát để tham gia vào vòng phỏng vấn
 • Cam kết học toàn chương trình trong thời gian 10 tháng.
 • Các ứng viên được lựa chọn nhận học bổng phải chấp nhận việc nghỉ việc tạm thời để tham gia toàn bộ khóa học.

Hình thức đăng kí: Online

Hạn chót: Ngày 15 tháng 1 năm 2012

Tham khảo thêm tại website: http://www.idexfellows.com/fellowship-program/overview2.html

 Theo: scholarship planet