Du học Mỹ : Học bổng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp

Học bổng du học Mỹ - Human StudiesIHS cung cấp các học bổng du học cho sinh viên cao học, sinh viên năm đầu hoặc năm cuối quốc tế tại các nước ngoài Mỹ, CanadaAnh.

Ngành học: Kinh tế, Triết, Luật, Khoa học chính trị, Lịch sử, Xã hội học
Bậc học: Đại học và Thạc sĩ
Trường đại học: Institute for Humane Studies
Đất nước: Mỹ

Miêu tả học bổng: Học bổng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và sinh viên đại học nổi bật bắt tay vào nghiên cứu các ý tưởng mới. Học bổng hỗ trợ cho sinh viên trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Kinh tế, Triết, Luật, Khoa học chính trị, Lịch sử, Xã hội học.

Trị giá học bổng từ $2,000 đến $15,000 và những sinh viên đã đạt được học bổng đều có thể đăng ký lại mỗi năm học. Vào 2011, IHS cung cấp các học bổng lên đến $750,000 cho 195 students.

Yêu cầu:
IHS xem xét đơn từ các sinh viên cao học, sinh viên năm đầu hoặc năm cuối đăng ký chương trình toàn thời gian năm học 2012-2013và những sinh viên thể hiện niềm yêu thích với việc nghiên cứu nền tảng kiến thức hàn lâm

Sinh viên phải đáp ứng được 3 yêu cầu cơ bản:

  • Đóng góp sự phát triển cho 1 xã hội tự do
  • Thành tích học tập hay chuyên môn tốt
  • Tố chất thành công trong lĩnh vực đã chọn

Tất cả sinh viên đăng ký đều được xét trên phương diện bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch hay nguồn gốc hay khuyết tật. Mặc dù IHS cung cấp học bổng cho sinh viên ngoài các nước Mỹ, Canada, Anh nhưng nếu ứng viên chỉ sống hay học tập ở các nước đó cũng sẽ được chấp thuận

Đăng ký: Online

Hạn chót: 31/12/2011

Để biết thêm chi tiết xem http://www.theihs.org/humane-studies-fellowships/details

Nguồn: ScholarshipPlanet.com