Du học Mỹ : Học bổng tiến sĩ Getty

Học bổng du học Mỹ - Getty Institute CenterDu học MỹHọc bổng Tiến sĩ Getty và học bổng sau Tiến sĩ với mục tiêu giúp những thành viên nhận học bổng thực hiện các dự án liên quan tới các chủ đề nghiên cứu hằng năm của Học viện nghiên cứu Getty.

Đất nước: Hoa Kì

Chuyên ngành: Được đề xuất bởi trường Đại học

Trình độ: Tiến sĩ và sau Tiến sĩ

Đơn vị cung cấp học bổng: Quĩ Getty, NEH

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Nơi nhận học bổng: USA

Điều kiện tham gia:

- Ứng viên tham gia chương trình học bổng không giới hạn Quốc tịch nào (xem thông tin phía dưới để có thông tin về yêu cầu cư trú GRI-NEH)

- Ứng viên cho học bổng Tiến sĩ Getty phải nộp đơn ứng cử trước trước thời điểm học bổng bắt đầu và nên dự trù hoàn thành luận án trong thời gian có học bổng du học.

- Ứng viên Tiến sĩ đã nhận bằng sau thời hạn chót của học bổng nhưng trước khi học bổng bắt đầu hoặc người đã nhận bằng Tiến sĩ được nhận trực tiếp học bổng sau Tiến sĩ. Ứng viên cho chương trình học bổng sau Tiến sĩ không nhận bằng trước năm 2006.

Sơ lược về học bổng

- Học bổng Tiến sĩ Getty và học bổng sau Tiến sĩ với mục tiêu giúp những thành viên nhận học bổng thực hiện các dự án liên quan tới các chủ đề nghiên cứu hằng năm của Học viện nghiên cứu Getty.

- Ứng viên nhận học bổng là thành viên của Học viện nghiên cứu Getty nơi ứng viên có thể theo học các chương trình nghiên cứu để hoàn thành luận án hoặc phát hành ra bên ngoài.

- Ứng viên nhận học bổng sử dụng bộ sưu tập của Getty tham dự các buổi gặp mặt liên quan tới chủ đề hằng năm và hòa nhập vào cuộc sống năng động của Getty.

- Học bổng Tiến sĩ Getty có thời gian ở của du học sinh là 9 tháng (từ giữa tháng 9 tới giữa tháng 6) được nhận 25000USD sinh hoạt phí trong  khi học bổng sau Tiến sĩ Getty với khoảng thời gian ở tương tự được nhận 30000USD.

- Cả hai học bổng trên cũng đồng thời cung cấp 1 không gian làm việc ở Học viện nghiên cứu Getty hoặc khu cao cấp Getty (có vé máy bay tới và từ Los Angeles).

- Các điều khoản trên được áp dụng từ tháng 9 năm 2011 và còn tùy thuộc vào thay đổi trong tương lai.

Hình thức nộp đơn: Qua đường bưu điện

Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày 1 tháng 11 năm 2011

Tham khảo thêm tại website:

http://www.getty.edu/foundation/funding/residential/getty_pre_postdoctoral_fellowships.html

 Nguồn: Scholarship Planet