hoc bong amcham

Học bổng du học Mỹ : Học bổng Amcham Việt Nam 2011

hoc-bong-amcham

Du học Mỹ – Hiệp Hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh- (AmCham Việt Nam) vừa công bố thông tin xét tuyển chương trình “Học bổng AmCham 2011” cho các sinh viên của 10 trường đại học tại …