Học bổng của GE Foundation Scholar – Leaders Program

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng của GE Foundation Scholar – Leaders Program, 2012, Mỹ dành cho các sinh viên Việt  Nam.

 

Quốc gia: Mỹ

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Kinh doanh và quản lý

-Chuyên ngành: Kinh doanh

Bậc: Đại học, Cao đẳng

Sơ lược về học bổng:

Học bổng của Quỹ GE Foundation Scholar – Leaders Program được thành lập nhằm thúc đẩy kĩ năng lãnh đạo, tinh thần cộng đồng và kết nối toàn cầu cho thế hệ trẻ. Các ứng viên tham gia sẽ có cơ hội nâng cao khả năng lãnh đạo, các kĩ năng mềm cần thiết khác và xây dựng mối quan hệ xã hội có ích cho công việc tương lai.

Yêu cầu:

Ứng viên phải là công dân Việt Nam

Sinh viên năm nhất Đại học toàn thời gian tại 1 trong những trường sau đây:

+ Đại học Cần Thơ

+ Đại học Đà Nẵng

+ Đại học Ngoại thương Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

+ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

+ Đại học Công nghệ Hà Nội

+ Đại học Huế

+ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

+ Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội

+ Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Đại học Nha Trang

Đang theo học các ngành Kinh Doanh, Kỹ thuật và Khoa học tự nhiên

Có thành tích học tập tốt được thể hiện qua bảng điểm học kỳ I Đại học và trung học

Chứng tỏ nhu cầu hỗ trợ tài chính trong việc học

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30 tháng 4 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Online

XemThêm Thông tin tại: http://scholarshipandmore.org/global/apply/

Theo: Scholarship Planet