Học bổng của Quỹ Giáo dục ISA 2012

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng của Quỹ Giáo dục ISA dành cho sinh viên quốc tế Chuyên ngành về Thiết bị, Hệ thống và Tự động 2012.

Đất nước: Mỹ

Bậc học: Đại học và Sau Đại học

Chuyên ngành: Thiết bị, Hệ thống và Tự động

Đơn vị cấp học bổng: Quỹ Giáo dục ISA – ISA Educational Foundation

Đối tượng: Tất cả các sinh viên quốc tế

Sơ lược về học bổng du học:

Quỹ Giáo dục ISE trao học bổng du học cho các ứng viên đã / đang là sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng thể hiện sự đóng góp to lớn về lĩnh vực Tự động học và Điều khiển học.

Yêu cầu:

Ứng viên là sinh viên đang đăng kí hoặc đang hoc chương trình Đại học chuyên ngành ngành về Thiết bị, Hệ thống và Tự động (chương trình 2 năm hoặc 4 năm ) năm học 2012-2013 tại quốc gia mà sinh viên đang sinh sống.

Ứng viên thuộc chương trình 2 năm học thuật cần hoàn thành ít nhất 1 học kì hoặc học kì 12 giờ hoặc tương đượng.

Ứng viên thuộc chương trình 4 năm học thuật phải đang là sinh viên năm 2 hoặc cao hơn.

Ngoài ra, ứng viên là sinh viên toàn thời gian và có GPA ít nhất là 2.5/4.0.

Hơn thế nữa, nếu ứng viên thể hiện quá trình học tập xuất sắc trong thời gian nhận học bổng, ứng viên sẽ được quỹ học bổng ghi nhận và trao thưởng xứng đáng.

Hình thức nộp đơn: Qua đường Bưu điện

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 15 tháng 2 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn:

http://www.isa.org/filestore/students/2012%20Educational%20Foundation%20-%20Scholarship%20Application-fill-in%20form.pdf

Theo: Scholarship Planet