Du học Mỹ: Học bổng Foreign Agricultural Service

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng Foreign Agricultural Service của bộ Nông nghiệp Mỹ dành cho các nước đang phát triển.

Tên học bổng: The Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship Program

Đất nước: Mỹ

Tài trợ: United States Department of Agriculture

Lĩnh vực nghiên cứu:

Công nghệ sinh học (Ảnh hưởng môi trường đến các vụ mùa)

An toàn thực phẩm (Phân tích nguy cơ nhiễm độc thực phẩm đối với thịt –thịt bò, thịt heo, gia cầm – và các sản phẩm từ thịt – bao gồm sản phẩm sau giết mổ)

Các yếu tố ngoại vi/ Giáo dục nông nghiệp (Các biện pháp nông nghiệp tốt dùng để quản lý gia súc – heo và gia súc cho sữa – và bầy đàn)

Thời gian: 6 đến 12 tuần

Miêu tả ngắn gọn về chương trình: The Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship Program (Borlaug Fellowship Program) nhằm giúp các nước đang phát triển củng cố nền nông nghiệp thêm vững vàng bằng cách cung cấp khóa huấn luyện khoa học và cơ hội nghiên cứu quốc tế đối với các nhà nghiên cứu, các nhà lập pháp và các trường đại học. The Borlaug cung cấp hơn 500 học bổng cho các chuyên gia nông nghiệp từ 64 nước đang phát triển trên khắp thế giới

Yêu cầu:

Ứng viên sẽ được đánh giá, phỏng vấn và chọn lựa dựa trên các tiêu chí:

• Công dân Việt Nam;

• Có khả năng làm việc bằng tiếng anh tốt;

• Có bằng thạc sĩ với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế;

• Đang làm việc cho 1 trường đại học, chính phủ, viện nghiên cứu và/hoặc các học viện khác;

• Sớm bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu chuyên nghiệp;

• Kinh nghiệm trong lĩnh vực: Công nghệ sinh học, an toàn thực phẩm, yếu tố ngoại vi/ giáo dục nông nghiệp.

Hạn chót dành cho ứng viên ở Việt Nam: 4/1/2012

Để xem thông tin chi tiết về chương trình dành cho Việt Nam: http://www.fas.usda.gov/icd/borlaug/About_the_Fellowship/Current%20Announcements/USDA%20Borlaug%20Fellowship%20Program%20in%20Vietnam.pdf

Theo: Scholarship Planet