Du học Mỹ: Học bổng hằng năm của quỹ WIA 2012 – 2013

Du học Mỹ: Chương trình học bổng hằng năm của Quỹ WIA 2012 – 2013 dành cho các ứng viên nữ trên toàn thế giới.

Đất nước: Hoa Kì

Chuyên ngành: Hàng không vũ trụ

Trình độ: Sinh viên năm cuối.

Đơn vị cung cấp học bổng: Women in Aerospace Foundation Inc

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Nơi nhận học bổng: Hoa Kì

Điều kiện tham gia:

- Điểm trung bình Đại học tối thiểu Đại học (GPA) không thấp hơn 3.0 ở mức thang điểm GPA 4.0

- Phải hoàn thành tối thiểu 2,5 năm chương trình Đại học tại thời điểm nộp đơn và hiện tại đã đăng kí vào một trường Đại học hoặc Cao đẳng được công nhận ở Hoa Kì hoặc các vùng lãnh thổ liên quan, sẽ hoàn thành chương trình cử nhân và có nguyện vọng đăng kí vào các chương trình liên quan.

- Đam mê theo đuổi lĩnh vực hành không vũ trụ

- Đăng kí theo học vào niên học 2012 – 2013

- Phải là ứng viên nữ ( không giới hạn quốc tịch khác nhau)

Sơ lược về học bổng:

Học bổng hằng năm WIA 2012 – 2013 trao ít nhất một phần thưởng trị giá 1000USD cho các ứng viên năm cuối áp dụng trong năm học 2013 – 2014

Hình thức đang kí: Qua đường bưu điện

Hạn chót: Ngày 1 tháng 2 năm 2012

Tham khảo thêm thông tin tại: http://www.womeninaerospace.org/news/10-18-2011_1.html

Theo: Scholarship Planet