học bổng mỹ 2015

Học bổng 50% không giới hạn tại Arkansas State University

header (1)

Hiện nay, ASU đang mở rộng cơ hội Học bổng dành cho các sinh viên quốc tế trong đó có Việt Nam, với số lượng không giới hạn. Bất kì học sinh nào đáp ứng được điều kiện của chương trình sẽ đều nhận được ngay Học bổng 50% Học phí.

Điều kiện Học …