Học bổng ngành nha khoa tại University at Buffalo, 2012

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng ngành nha khoa tại University at Buffalo, 2012, Mỹ dành cho các ứng viên quốc tế theo học ngành Nha khoa.

Quốc gia: Mỹ

-Chuyên ngành: Nha khoa

Bậc học: Vị trí làm việc

Đối tượng: sinh viên quốc tế

Chuyên ngành: Nha khoa

Cấp độ: Giảng viên

Đơn vị cung cấp học bổng: University at Buffalo

Mô tả học bổng:

Trường University at Buffalo School of Dental Medicine cung cấp chương trình International Dentist Program (IDP) dành cho các nha sĩ quốc tế thành thạo chuyên môn có cơ hội được làm việc trong lĩnh vực nha khoa tại Mỹ. Chương trình này mang tính cạnh tranh cao và kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 5 với khoá đại cương trình độ sơ cấp. Sinh viên tốt nghiệp đã nhận được chứng chỉ DDS thì có đủ điều kiện tham gia kì thi lấy giấy phép hành nghề xuyên quốc gia. Hằng năm, nhà trường tuyển chọn 16-24 ứng viên phù hợp nhất tham gia chương trình. Dựa vào hồ sơ đăng kí học bổng, hội đồng tuyển chọn chương trình IDP sẽ lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất tham gia chương trình để tiến hành phỏng vấn, kiểm tra trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống khéo léo của ứng viên. Mục đích của cuộc phỏng vấn cá nhân mang tính tìm hiểu, không dùng để xét tuyển ứng viên.

Yêu cầu: Sinh viên quốc tế tốt nghiệp ngành nha khoa có nguyện vọng hoàn thành chương trình nha học không quá 4 năm và có bằng cấp chính thức được cấp bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền nơi sinh viên tốt nghiệp đều được khuyến khích tham gia chương trình International Dentist Program (IDP). Các bằng cấp – chứng nhận kèm phụ theo đều không được công nhận có giá trị. Ứng viên tham gia chương trình trên có thể là sinh viên quốc tế, sinh viên mang quốc tịch Mỹ hay nhập cư lâu dài tại Mỹ.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 15 tháng 8 năm 2012.

Phương thức: Đăng kí thông qua đường bưu điện.

Thêm Thông tin: http://dental.buffalo.edu/Education/DDSProgram/InternationalDentistProgramDDS.aspx

Theo: Scholarship Planet