Học bổng nghiên cứu Kluge tại Library of Congress, 2012

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu Kluge tại Library of Congress, 2012, Mỹ dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc các ngành khoa học xã hội và truyền thông

Quốc gia: Mỹ

Ngành: Khoa học Xã hội và Truyền thông

-Chuyên ngành: Các ngành khoa học xã hội khác, Nhân học, Thư viện, Xã hội học

Bậc học: Vị trí nghiên cứu

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Chuyên ngành: Nhân học và khoa học xã hội.

Đơn vị cung cấp học bổng: Library of Congress

Mô tả học bổng: Kluge Center dành sự khuyến khích đặc biệt đối với các nghiên cứu nhân học và khoa học xã hội sử dụng hệ thống thông tin thư viện và các nguồn tài liệu thu thập khác. Ưu tiên các cuộc nghiên cứu mang tính quốc tế cao, xuyên quốc gia, đa văn hoá. Ứng viên sẽ đựoc tham gia nghiên cứu tại một thư viên lớn nhất thế giới với đầy đủ các tư liệu dồi dào từ sách vở, bản khắc, bản đồ, film, hình ảnh, bản in. nhạc thu…

Yêu cầu: Ứng viên phải có giấy chứng nhận chuyên sâu không quá 7 năm trong các lĩnh vực nhân học, khoa học xã hội, hoặc trong các lĩnh vực liên quan khác như kiến trúc, luật. Giấy chứng nhận này phải đựoc cấp trước ngày cuối cùng đăng kí học bổng. Các ứng viên không có nguyện vọng theo lĩnh vực học thuật không nên tham gia chương trình. Điều kiện tiên quyết của cuộc tuyển chọn là ứng viên nước ngoài phải có visa thị thực.

Gửi đơn trước ngày: Trước ngày 15 tháng 7 mỗi năm.

Phương thức: Đăng ký trực tuyến hoặc thông qua đường bưu điện.

Thêm Thông tin: http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.html

Theo: Scholarship Planet