Du học Mỹ: Học bổng quốc gia SDE/GWIS 2012

Du học Mỹ: Chương trình học bổng nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên dành cho sinh viên nữ tại bất kì học việc nào trên toàn nước Mỹ và nước ngoài – 2012.

Chuyên ngành: Các ngành khoa học tự nhiên

Cấp độ: Nghiên cứu sinh

Nhà tài trợ: Hội đồng quốc gia SDE/GWIS

Học bổng có thể diễn ra tại: Mỹ hoặc nước ngoài.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế

Mô tả học bổng:

Chương trình Học bổng Quốc gia SDE/GWIS tự hào cung cấp các suất học bổng trong năm 2012 để giúp phát triển kiến thức trong khoa học cơ bản và khuyến khích phụ nữ tham gia vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Quỹ , chủ yếu có tính thừa kế, cung cấp một lượng thu nhập hàng năm nhằm hỗ trợ người được nhận học bổng của SDE/GWIS tham gia nghiên cứu khoa học. Đối với năm học 2011-2012, chúng tôi phân phối dưới $ 60.000 trong quỹ học bổng dành cho mười nhà khoa học nữ xứng đáng.

Điều kiện

Giải thưởng sẽ được thực hiện hướng tới những người phụ nữ, đang thực hiện nghiên cứu tại bất kỳ tổ chức ở Mỹ hay ở nước ngoài, nắm giữ một mức độ từ sự công nhận trình độ học vấn, có khả năng xuất sắc và hứa hẹn đạt được triển vọng trong việc nghiên cứu,

Cấp bậc của các ứng viên (ví dụ như sinh viên tốt nghiệp so với trợ lý giáo sư) sẽ được xem xét khi được đề nghị.

Học bổng được tiến hành không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, định hướng giới tính, hay tuổi tác.

Thành viên năng động của SDE / GWIS được khuyến khích tại thời điểm hiện tại và trong suốt thời gian nhận học bổng. Thành viên phải bao gồm cả giấy tờ và phí quốc gia

Cách đăng kí: Qua bưu điện.

Hạn chót đăng kí học bổng: Ngày 15, tháng 2, năm 2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.gwis.org/programs.html#guidelines

Tham khảo học bổng du học Anh, du học Singapore, du học Nhật Bản, du học Canada.. tại website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet