Học bổng sau Tiến Sỹ 2012

Du học Mỹ: Thông tin về chương trình học bổng sau Tiến Sỹ 2012 tại Mỹ dành cho tất cả các sinh viên quốc tế.

Đất nước: Mỹ

Trường học: Autism Speaks Inc.

Bậc học: Sau Tiến Sỹ

Ngành học: Translational Research

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế

Mô tả học bổng:

Số lượng học bổng được trao dựa trên nguồn tài chính có sẵn của nhà tài trợ và mức độ phù hợp của đề tài nghiên cứu được đề xuất bởi ứng viên.

Chương trình học bổng sẽ kéo dài trong 2 năm. Học bổng sẽ chi trả mức trợ cấp/lương mang tính chất cạnh tranh cho nghiên cứu sinh, và khoản trợ cấp $10,000 hằng năm để phục vụ chi phí đi lại, nghiên cứu, hội thảo… Mọi chi phí gián tiếp sẽ không được xem xét chi trả

Mức trợ cấp cho năm nghiên cứu thứ 2 sẽ được nâng lên. Mức trợ cấp/lương cho nghiên cứu sinh được đưa ra dựa trên số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu sau Tiến Sỹ (Mức tiền tối đa là $50,900 hằng năm)

Nghiên cứu sinh được phép nhận giải thưởng bổ sung hoặc chỉ các khoản tài trợ để chi trả những chi phú khác trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, nghiên cứu sinh không được phép nhận những khoản tiền trợ cấp mang tính chất thường niên từ những giải thưởng hoặc nhà tài trợ đó

Điều kiện:

Các ứng cử viên phải đạt đựoc cấp độ Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc cấp độ tương đương khác, và không thể có nhiều hơn năm năm kinh nghiệm sau tiến sĩ tính từ thời điểm bắt đầu học bổng. Các ứng viên được chọn phải dành ít nhất 80% thời gian tham gia độc lập trong hoạt động nghiên cứu cá nhân trong suốt thời gian nhận học bổng.

Nghiên cứu sinh có thể không được phép làm đồng thời những công việc sau: Thực tập sinh, công việc nghiên cứu, giữ chức vụ trong ngân sách của bất kỳ tổ chức nào, hoặc nhận được học bổng khác trong khoảng thời gian đang nghiên cứu chương trình sau Tiến Sỹ này

Ứng viên quốc tế được khuyến khích đăng ký tham gia

Cách thức đăng ký: Trực tuyến

Hạn chót đăng ký:

Đối với thư dự định (Letter of Intent): Ngày 10, tháng 1, năm 2012

Hồ sơ đăng ký và thư đề cử: Ngày 29, tháng 2, năm 2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo địa chỉ sau:

http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/sciencedocs/grants/translational_postdoc_rfa_2012_final.pdf

Thông tin về chương trình học và học bổng du học Anh, du học Canada, du học  Nhật Bản, du học  New Zealand, du học Hà Lan… mời các bạn tham khảo trên website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet