kinh nghiệm chọn trường du học

Kinh nghiệm tiết kiệm chi phí khi du học Mỹ

du-hoc-my

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn này, tài chính luôn được tính đến đầu tiên khi muốn đi du học Mỹ và thậm chí cần phải tính cho không chỉ cho 1 năm mà cả quá trình 3-5 năm học để tránh cảnh “đứt gánh giữa đường”. Vậy nếu chỉ với 300-500 triệu/năm, bạn có thể thực …