Làm thế nào để tìm nhà trọ tại Mỹ?

Để biết thêm thông tin về ký túc xá và nhà gia đình, liên lạc với văn phòng sinh viên quốc tế hoặc văn phòng nhà ở tại trường. Yêu cầu họ cho chi phí trung bình của căn hộ trong khu vực. Thông thường, bằng cách tìm nhà trực tuyến, bạn có thể phải trả giá tiền cao hơn.

Đối với thông tin về nhà ở theo nhóm và nhà nữ sinh, du học sinh hãy liên hệ với nhóm hoặc hội nữ sinh mà bạn quan tâm hoặc văn phòng trường Hellenic(Hy Lạp), sẽ có thông tin bạn cần.

Bạn có thể muốn tìm một người bạn cùng phòng, người mà bạn có thể chia sẻ chi phí một căn hộ hoặc nhà ở, hoặc bạn có thể quan tâm việc cho thuê một căn phòng từ một gia đình. Nếu vậy, hãy kiểm tra thông báo hoặc bảng “thông báo”, hoặc kiểm tra tại trường học của bạn và báo chí thành phố mục “tìm bạn cùng phòng” hoặc “phòng cho thuê” trong phần quảng cáo. Một số trường có thể có các chương trình host family.

Nếu bạn đang tìm kiếm một căn hộ hoặc nhà ở, bạn nên xem xét những điều sau đây:

Kiểm tra mục “Cho thuê” trong “Quảng cáo rao vặt” trong trường học của bạn và các tờ báo địa phương hoặc trên internet.

Đi bộ hoặc lái xe qua một khu vực cụ thể hoặc các vùng của thị trấn tìm kiếm cho “thuê” hoặc biển “nhà trọ”

Đọc hướng dẫn của Apartment Shopper hoặc các ấn phẩm khác cung cấp thông tin về tài sản cho thuê. Những hướng dẫn có thể được tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa ở các thành phố lớn hơn.

Nhờ một cơ quan giới thiệu căn hộ sẽ giúp bạn tìm nhà ở mà không có bất kỳ khoản phí cho dịch vụ của mình. (Để có danh sách của các cơ quan trong thành phố của bạn, hãy nhìn dưới “Phát Hiện Căn hộ dịch vụ cho thuê” trong cuốn sách điện thoại của bạn trong “trang vàng”.)

AMEC

Theo: International Student