Life – Size Enlargements

“Do you make life-size enlargements of snapshot ?”

“That’s our specialty”

“Fine : here’s a picture I took of the Pyramid”
Ảnh phóng lớn

– Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?

– Ðó là chuyên môn của chúng tôi.

– Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp.