Mà nhà nước Các trường Đại học Pennsylvania đang được ưa chuộng bởi các sinh viên?

Đại học bang Pennsylvania

 Các trường đại học Pennsylvania là một trong những trường hàng đầu và có uy tín ở Hoa Kỳ. Có nhiều trường đại học công thuộc sở hữu nhà nước mà luôn xếp hạng trong số các trường đại học quốc tế phổ biến. Ngoài các sinh viên ca ngợi từ các tiểu bang khác của đất nước, có sinh viên quốc tế ghi danh với các trường đại học với số lượng lớn mỗi năm. Các cuộc thảo luận sau đây là một số của hầu hết nói chuyện về các trường đại học nhà nước và liên quan đến nhà ở Pennsylvania

.Đại học bang Pennsylvania

Một trường đại học nghiên cứu công cộng với các cơ sở nhiều lây lan trên tất cả các nhà nước, Đại học bang Pennsylvania đã giành được một tình trạng Ivy. Hơn 44.000 sinh viên ghi danh hàng năm với các chương trình cấp bằng tốt nghiệp và đại học được cung cấp tại 24 cơ sở của trường đại học. Ngoài các khóa học trình độ, trường đại học có hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cao.

Đại học Pittsburgh

Một trường đại học liên quan đến nhà nước phổ biến ở bang này là của Đại học Pittsburgh. Với hơn $ 600 triệu chi tiêu hàng năm về các hoạt động nghiên cứu trong trường đại học, nó là một trong các trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên toàn thế giới. Trường Nghệ thuật và Khoa học, Trường Y học Nha khoa, Trường Khoa học Thông tin, Trường Luật và Trường Dược là vài trong số nhiều trường đại học được biết đến với

West Chester Đại học Pennsylvania

Được biết đến với chương trình cấp bằng thạc sĩ của mình, Đại học West Chester, Pennsylvania là một trường đại học có uy tín nằm ở bang Pennsylvania. Thạc sĩ Nghệ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ giáo dục, Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Âm nhạc là một trong các khóa học đánh giá cao nhất được cung cấp bởi trường đại học. Trường đại học cũng được hỗ trợ bởi Hiệp hội Pennsylvania Space Grant cho Chương trình không gian mùa hè.

Bloomsburg University of Pennsylvania

Với chương trình uy tín như tốt nghiệp trong công nghệ giảng dạy và thính giác và lời nói chương trình bệnh lý, Đại học Pennsylvania Bloomsburg có số lượng giữa các trường đại học nhà nước thuộc sở hữu nhà nước. Trường Cao đẳng Bloomsburg Kinh doanh của trường đại học cần có một đề cập đến đặc biệt cho các chương trình giáo dục chứng nhận kinh doanh của mình.

Bên cạnh đó, có nhiều trường đại học khác thuộc sở hữu nhà nước tại Pennsylvania với đề cập đến trong danh sách thư mục hàng đầu đại học. Có được thông tin thêm về các khóa học được cung cấp bởi các trường đại học để lựa chọn đúng con đường sự nghiệp.