Muốn vào ĐH Mỹ: Hãy chuẩn bị từ bây giờ

Cuộc “ma-ra-tông” vào các trường ĐH Mỹ sẽ có kết quả tốt hơn nếu khởi động ít nhất trong 3 năm. Bài viết chi tiết của bạn Phạm Khoa, sinh viên trường ĐH Bates (Mỹ) giới thiệu chi tiết sự chuẩn bị cho cuộc đua này.

Từ khóa:   · · · · ·