Như hệ thống VoIP tốt nghiệp từ trường Cao đẳng, các doanh nghiệp Mong muốn thuê

Dartmouth College

Điều

bởi Mark Etinger

Đây là một phiên bản chất lượng thấp của các webcast sống. Lễ bắt đầu vào khoảng 00:49:00. Một phiên bản chất lượng cao hơn sẽ được công bố sớm. Dartmouth chào tạm biệt các Class của năm 2012 với những nghi lễ Khởi vào Chủ Nhật 10 tháng sáu, đỉnh điểm của một ngày cuối tuần đầy đủ của các sự kiện. Wendy Kopp, người sáng lập và giám đốc điều hành của Dạy cho nước Mỹ, sẽ cung cấp cho địa chỉ Bắt Đầu. Sống webcast bắt đầu lúc 09:30 ET, Chủ nhật, June 10, năm 2012. Kết nối với Dartmouth: Facebook – www.facebook.com Twitter – www.twitter.com Flickr – www.flickr.com