Những đại học Top 10 học bổng Fulbright

du hoc myTrong bài này là danh sách hơn 30 trường Top 10 của Mỹ có sinh viên ra trường lãnh học bổng Fulbright để đi nghiên cứu hoặc học thêm ở ngoại quốc.

Tại sao Top “10” mà lại có tới hơn 30 trường? Vì danh sách, đăng trên tạp chí chuyên môn Chronicle of Higher Education, được chia làm 3 loại trường: Trường nghiên cứu, tức là có trao bằng tiến sĩ; trường chỉ cấp tới bằng master; và trường chỉ cấp tới bằng cử nhân. Vậy, top 10 x 3 loại = 30. Và “hơn” 30, vì có một danh sách có tới 21 trường đồng hạng 9.

Học bổng Fulbright thường được biết tới khía cạnh cấp cho sinh viên ngoại quốc đến Mỹ học. Tuy nhiên, học bổng Fulbright cũng có mặt kia của nó, cung cấp cho sinh viên hậu đại học của Mỹ, để du học hoặc làm nghiên cứu tại các nước khác. Nếu người ngoại quốc nhận học bổng Fulbright đi Mỹ được xem là một thành tựu đáng giá, thì sinh viên Mỹ nhận học bổng Fulbright đi ngoại quốc cũng được xem là một điểm son đáng ghi nhận.

Ðứng đầu hàng Research Institution cho năm 2009-2010 là đại học Northwestern University. Northwestern tọa lại tại Evanston, ngoại ô Chicago, là một trường tư nổi tiếng, có đầy đủ các khoa kể cả âm nhạc, y khoa, luật, hầu hết các khoa đều đứng hạng cao trong nước Mỹ.

Trong danh sách 10 trường nghiên cứu có nhiều sinh viên đoạt học bổng Fulbright, chỉ có một trường công là University of Michigan. Cả chín trường còn lại đều là trường tư.

Ðại học công lập hàng đầu của California, University of California – Berkeley, đứng hạng 11 đồng hạng với Arizona State Univeristy, Princeton, và University of Pennsylvania, mỗi trường 18 sinh viên đoạt học bổng Fulbright.

Danh sách “Top 10” các trường cấp tới bằng master có tới 29 trường, vì hạng 9 có tới 21 trường đồng hạng, mỗi trường cùng có được 2 sinh viên đoạt học bổng Fulbright.

Ðứng đầu danh sách này là đại học Rollins College. Trường này là đại học lâu đời nhất của tiểu bang Florida, chú trọng về các ngành khoa học và xã hội nhân văn. Ðại học này không dạy các ngành kỹ thuật.

Trong số Top 10 các trường cấp bằng tới master, đại học hạng cao nhất ở California là University of Redlands. Ðại học công lập hạng cao nhất là Hunter College tọa lạc tại New York, hạng nhì đồng hạng, và đại học công lập hạng cao nhất của California, là Cal State Sacramento, hạng 9 đồng hạng.

Pomona College là đại học có nhiều sinh viên đoạt học bổng Fulbright nhất, trong số các đại học chỉ cấp tới bằng cử nhân. Pomona College là một đại học trong hệ thống đại học tư Claremont Colleges ở miền Nam California. Cũng như Rollins College, Pomona chú trọng về các ngành khoa học và xã hội nhân văn và không dạy các ngành kỹ thuật. (Trong hệ thống Claremont Colleges, đại học Harvey Mudd College là trường chuyên các ngành kỹ thuật.)

Ngoài ba loại trường này ra, còn có một số trường chuyên môn cũng có sinh viên đoạt học bổng Fulbright.

Ðó là những trường đại học chuyên môn chỉ dạy 1 hoặc 2 ngành. Trong số các trường này, trường School of the Art Institute of Chicago chuyên ngành mỹ thuật có 5 sinh viên đoạt học bổng Fulbright; trường Rhode Island School of Design có 3 sinh viên; và trường Julliard School chuyên ngành nhạc có 2 sinh viên. Trường công lập duy nhất trong danh sách này là University of California – San Francisco, chuyên ngành y nha dược, có 1 sinh viên.

Dưới đây là danh sách Top 10 chi làm 3 loại. Con số trong ngoặc là số sinh viên đoạt học bổng, trên số sinh viên nộp đơn. Thí dụ, đại học University of Chicago có số trong ngoặc 31/128, có nghĩa là 31 sinh viên đoạt học bổng, trên số sinh viên nộp đơn là 128 người.

Các đại học nghiên cứu, có cấp bằng tiến sĩ:

 • Northwestern U. (32/109)
 • U. of Chicago (31/128)
 • Brown U. (29/106)
 • Stanford U. (28/87)
 • U. of Michigan at Ann Arbor (28/111)
 • Yale U. (25/92)
 • Columbia U. (23/84)
 • George Washington U. (23/74)
 • Harvard U. (23/97)
 • Boston College (21/68)
 • Các đại học cấp tới bằng master:
 • Rollins College (4/7)
 • Drake U. (3/8)
 • Hunter College of City U. of New York (3/7)
 • Saint Joseph’s U., (Pa.) (3/8)
 • U. of Portland (3/5)
 • U. of Redlands (3/14)
 • U. of Scranton (3/7)
 • Valparaiso U. (3/7)
 • Augsburg College (2/2)
 • California State U. at Sacramento (2/4)
 • Canisius College (2/3)
 • Central Washington U. (2/2)
 • City College of City U. of New York (2/2)
 • College of Notre Dame of Maryland (2/5)
 • Creighton U. (2/3)
 • Fairfield U. (2/16)
 • Hamline U. (2/8)
 • Humboldt State U. (2/6)
 • Ithaca College (2/6)
 • Long Island U. Brooklyn Campus (2/3)
 • Loyola Marymount U. (2/24)
 • Rochester Institute of Technology (2/8)
 • Santa Clara U. (2/7)
 • Texas State U. at San Marcos (2/2)
 • U. of Minnesota at Duluth (2/5)
 • U. of Nebraska at Omaha (2/3)
 • Villanova U. (2/12)
 • Western Kentucky U. (2/9)
 • Whitworth U. (2/7)
 • Các trường cấp tới bằng cử nhân:
 • Pomona College (15/58)
 • Smith College (14/36)
 • Pitzer College (12/67)
 • Kenyon College (11/26)
 • Oberlin College (10/24)
 • Swarthmore College (10/42)
 • Vassar College (10/42)
 • Scripps College (9/28)
 • Wellesley College (9/36)
 • New College of Florida (8/22)