Pháp luật của vật lý thách thức

Đại học Maryland, College Park

Điều

Davcai

Video của cơn lốc xoáy F3 nhấn Đại học Maryland, College Park vào ngày 24 tháng chín năm 2001. Không có âm thanh. Video này là có sẵn như là một đĩa DVD từ www.harkphoto.com
Video Rating: 4/5