Du học Mỹ: Các trường đại học khó vào nhất nước Mỹ

Du học Mỹ: Bạn đang có ý định du học Mỹ? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho bạn về những trường đại học có chi phí tốn kém nhất nước Mỹ.

Những đánh giá mới nhất về các trường đại học dựa trên khả năng theo học của sinh viên về mặt chi phí: học phí và chi phí ròng

Hiện tại các bậc phụ huynh và học sinh có thể tìm kiếm các trường công và tư thục dựa theo học phí cũng như “chi phí ròng” – chi phí trung bình đã tính đến cả học phí, tiền ăn, tiền trọ, sách vở và những khoản trợ cấp.

Trung tâm College Affordability and Transparency (đánh giá minh bạch và khả năng theo học) là đơn vị được thành lập sau khi Quốc hội Mỹ thông qua vấn đề cải cách giáo dục năm 2008.

Dưới đây là những trường đại học có chi phí tốn kém nhất theo số liệu mới nhất năm 2008 và 2009 thống kê các trường đại học tuyển sinh trên 5000 sinh viên mỗi năm trên 50 bang toàn nước Mỹ.

Trường: Đại học New School

Chi phí ròng: 39.004 USD

Học phí: 34.460 USD

Sinh viên: 6.706

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 85%

Khu vực: New York

Trường: Đại học Santa Clara

Chi phí ròng: 35.245 USD

Học phí: 34.950 USD

Sinh viên: 5.200

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 84%

Khu vực: California

Trường: Đại học Saint Joseph’s

Chi phí ròng: 34.548 USD

Học phí: 32.860 USD

Sinh viên: 5.403

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 92%

Khu vực: Philadelphia

Trường: Đại học New York

Chi phí ròng: 34.001 USD

Học phí: 37.372 USD

Sinh viên: 21.638

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 64%

Khu vực: New York

Trường: Đại học Northeastern

Chi phí ròng: 32.703 USD

Học phí: 33.721 USD

Sinh viên: 18.782

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 86%

Khu vực: Boston, Massachusetts

Trường: Đại học Fordham

Chi phí ròng: 31.916 USD

Học phí: 35.257 USD

Sinh viên: 7.950

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 94%

Khu vực: New York

Trường: Đại học Drexel

Chi phí ròng: 31.832 USD

Học phí: 30.440 USD

Sinh viên: 13.484

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 99%

Khu vực: Philadelphia

Trường: Đại học Hartford

Chi phí ròng: 31.547 USD

Học phí: 28.172 USD

Sinh viên: 5.516

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 82%

Khu vực: Tây Hartford

Trường: Đại học Saint Louis

Chi phí ròng: 31.255 USD

Học phí: 30.728 USD

Sinh viên: 11.159

Tân sinh viên được hỗ trợ tài chính: 91%

Khu vực: Missouri

Trường: Đại học Denver

Chi phí ròng: 31.044 USD

Học phí: 33.810 USD

Sinh viên: 5.343

Theo: kienthucduhoc